Business. Software.  

            Exact zoals u wil    


          

Persoonlijk advies, op maat van uw bedrijf

ACIT begeleidt u bij het inzetten van business software voor het beheer van
uw activiteiten, onderneming, organisatie of vereniging.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Oplossingen

 • Administratie

 • Facturatie

 • Klantenbeheer

 • Personeelsbeheer

 • Tijdsregistratie

 • Voorraadbeheer

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Business Software

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Diensten

 • Consultancy

 • Implementatie

 • Maatwerk & Integratie

 • Management Rapportering

 • Proces Optimalisatie

 • Project Management

 • Software selectie

 • Training & Support

Compleet inzicht in uw onderneming ?

Reeds 500.000 ondernemers gebruiken de bedrijfsoplossingen van Exact.

ACIT, digitalisatie op maat

Persoonlijk advies

Software selectie

Bij het selecteren van één van onze standaard oplossingen en/of het zoeken van een geschikte software-oplossing voor uw situatie, adviseren wij vakkundig.

Software implementatie

Wij zijn gefocust op persoonlijke gebruikersbegeleiding bij het opstarten van de gekozen software-oplossing. Optimaal gebruik van de standaardsoftware is onze visie.  

Business Consultancy

Inzicht in de bedrijfsprocessen en business vraagstukken van onze klanten, met het doel bedrijfsoplossingen te realiseren welke beantwoorden aan de doelstellingen.  Voorafgaande analyse (SCAN) van uw business-domeinen.

Processen optimaliseren

Bijsturing van de workflows, werkingsscenario's en controles worden praktisch vertaald in de ondertsteunende software-configuraties. 

Exact zoals u wil

Maatwerk & Integraties

Waar de standaardsoftware stopt, gaan onze uitbreidingen en integraties grenzeloos verder.    

Training & Functionele support

Gebruikersopleidingen, op maat of klassikaal.  Eigen klantenservice-team. Ondersteuning via aangepaste formules en middelen, zowel online als telefonisch of via e-mail.

Projectbeheer

Projectplanning en -begeleiding.  Work Breakdown Structure analyse met stappenplan.  Overzichtelijke opvolgingsrapportering.

Rapportering

Inzicht in uw business. Van standaardrapporten tot maatwerk.  Aanbod van rapporteringstools te koppelen aan uw financieel of ERP oplossing.

ACIT partners